Pawlik - 2010-10-05 16:37:20

Naczym polega zjawisko dyfuzji ?

1.Dyfuzja - proces samorzutnego rozprzestrzeniania się cząsteczek lub energii w danym ośrodku , będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą i/lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka.

2.Zjawisko dyfuzji to poruszanie się cząsteczek, zachodzi łatwo w cieczach, gazach a trudniej w ciałach stałych.

3.Zjawisko dyfuzji polega na samorzutnym mieszaniu się cząsteczek cieczy.

Dałem trzy przykłady, niech każdy spróbuje wybrać któryś z nich żeby co 2 osoba nie miała tego samego ...

www.hfp.pun.pl www.lp-ss.pun.pl www.managerekstraklasa.pun.pl www.oddworld.pun.pl www.wrestlingpbfgame.pun.pl